کتاب زنان و مردان عاشق چه کسی می شوند؟

28.000 تومان

زنان و مردان عاشق چه کسی می شوند ؟ 

یکی از شگفتیهای آفرینش، وجود تفاوتها بین زنان و مردان است، پس باید این تفاوتها را آموخت تا مکمل یکدیگر شویم.

تفاوت شخصیتی خود و همسرتان را با شناخت خود و او بهتر بشناسید تا عاشق واقعی جلوه کنید، تفاوت شما و او در چیست که گاهی خود را در بن بست ها احساس می کنید، مردان و زنان احساسی چگونه باید احساس خود را خرج کنند تا برایشان دردسر درست نشود.

تجربیات ملموس و عملی یک مشاور خانواده با بیش از 40 سال تجربه و راه حل های ساده و عملی.

 

کتاب زنان و مردان عاشق چه کسی می شوند؟

28.000 تومان