کتاب جوانان و ازدواج

70.000 تومان

ازدواج نکنید مگر پس از خواندن کامل این کتاب!

  • چگونه به خواستگاری بروید و چگونه از خواستگارتان پذیرایی کنید؟
  • دختر خانم! خواستگار خود را این طور امتحان کنید.
  • عقد، مهریه، شرایط ضمن العقد، حق الطلاق و اجرت المثل چیست؟
  • سال های اول ازدواج را چگونه باید سپری کرد؟
  • خانم های جوان این نکات باریک تر از مو را به خاطر بسپارید!
  • چرا عشاق می رنجند؟!
  • چگونگی راه یابی به قلب زنان و مردان
  • نحوه برخورد زوجین با خانواده طرفین

 

کتاب جوانان و ازدواج

70.000 تومان