سی دی تسخیر قلب زنان

25.000 تومان

در این نوار صوتی یاد می‌گیرید چگونه می توانید دختری که دوستش دارید را سخت عاشق خود کنید تا او نیز نسبت به شما همین احساس را داشته باشد.

نکاتی که باید برای تصاحب قلب فرد مورد نظرتان انجام دهید همه به‌ تفصیل مطرح‌ شده است.

سی دی تسخیر قلب زنان

25.000 تومان