سی دی راز موفقیت در بازار کار

75.000 تومان

چگونه یک شبه ره صد ساله !

  • جهان امروز، جهان تکنیک، تخصص، پژوهش، مدرک و تفکر است و این جهان به افراد توانمند بها می دهد.
  • این نکات که به صورت پیشنهاد به شما تقدیم می شود حاصل سالها تجربۀ من در بازار کار ایران است.
  • جسارت، تیزهوشی و نبوغ نهفتۀ خودتان را بکار بگیرید. در درون شما یک باطری 100 ولتی است، ولی چون شما از تواناییهای درونی تان مطلع نیستید فقط از 10% نیروی این باطری استفاده می کنید.
  • با آموختن روشهای سهل و ساده که در همین نوار می آید شما به تمام انرژی باطری وجودتان دسترسی پیدا می کنید.

 

سی دی راز موفقیت در بازار کار

75.000 تومان