سی دی راه‌های افزایش اعتماد به‌ نفس

25.000 تومان

برای اینکه به فردی قوی و شکست ناپذیر تبدیل شوید، در هر جمعی بدرخشید و به اهداف والای خود برسید، باید از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشید و به توانایی های خود باور داشته باشید.

تمرین‌ها و دستورالعمل‌های دکتر کیهان نیا در کتاب صوتی راه‌های افزایش اعتماد به‌ نفس و خودباوری را انجام دهید تا اعتماد به‌ نفس شما را به‌ طور قابل‌ توجهی افزایش ‌دهد.

سی دی راه‌های افزایش اعتماد به‌ نفس

25.000 تومان