سی دی دوست‌داشتنی تر بشوید!

25.000 تومان

همۀ آدمها از جمله من و شما، دوست داریم محبوب، مجذوب و مطلوب دوستان و اطرافیانمان باشیم، علاقمندیم همه جا جایمان باشد، میل داریم طرفداران و علاقمندان زیادی داشته باشیم.

محبوب دل همگان بودن و دوست داشتنی تر شدن موضوعی انکار نکردنی است که همه‌ی انسان‌ها دوست دارند به آن دست یابند. اما چطور می‌شود به این خواسته رسید؟ چه نکاتی انسان‌های دوست‌ داشتنی را از دیگران متمایز می‌سازد؟ چه‌ کارهایی را باید انجام داد و چه مواردی را باید ترک کرد تا بهترین تأثیر را روی افراد دیگر گذاشت.

در این نوار سعی شده رفتار، گفتار، کردار و پنداری پیشنهاد بشه که شما را محبوب القلوبِ دوستان و آشنایانتان بکند.

 

سی دی دوست‌داشتنی تر بشوید!

25.000 تومان