کتاب زن امروز، مرد دیروز

70.000 تومان

زن امروز با زن دیروز فرق دارد. تمدن و تکنولوژی،  همه چیز را درهم ریخته است. زن امروز پول سازی است که در اقتصاد خانواده نقش مؤثری دارد.

گرچه اسم کتاب حاضر زن امروز، مرد دیروز! است و ناخودآگاه ذهن را به‌ جانب داری همه‌ جانبه از زنان هدایت می‌کند، اما در عمل به‌ رغم دفاع از حقوق زن، هر کجا که او اشتباه کرده و مسبب مشکلات بوده، بیان‌شده و راه‌ حل آن نیز ارائه‌ شده است.

در کتاب «زن امروز، مرد دیروز» تلاش شده با انعکاس خلاصه‌ی گردش کار مراجعه‌ کنندگان، فقط به دعاوی خانوادگی پرداخته شود.

کتاب زن امروز، مرد دیروز

70.000 تومان