سی دی هنر مذاکره در خانواده

25.000 تومان

شما دو سال طول می کشد که حرف زدن را یاد می گیرید ولی 30 سال طول می کشد که حرف نزدن یا چگونه حرف زدن را بیاموزید، تا دیر نشده این فنِ حیرت انگیز را بیاموزید!

يك زندگي زناشوييِ موفق، به شانس و اقبال بستگي ندارد ، هندوانه در بسته نيست ، راز و رمز ندارد، فقط و فقط راه و روش دارد.

با دیدن این سی دی  مهارت کلامی را بیاموزید تا بتوانید کنترل زندگی خود را بدست گیرید.

 

سی دی هنر مذاکره در خانواده

25.000 تومان