سی دی نیازهای پنج‌گانه‌ زنان

25.000 تومان

آقای محترم اگر این  5  نیازِ مهم زنان را به موقع، با دقت و حوصله انجام دهید زنان را به امنیت روانی می رسانید، در این صورت زنان هیچ وظیفه ای مهمتر از خوشبخت کردن شما در مغز خود نمی پرورانند.

اگر می‌خواهید رابطه‌ای افسانه‌ای با همسر خود داشته باشید. اگر دوست دارید بهترین لحظه‌ها را در کنار همسرتان تجربه کنید و حس کنید که خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستید با ما همراه باشید تا شما را با دنیای زنان، نیازهای آن‌ها و راه‌های درست برقراری ارتباط را به شما بیاموزیم.

سی دی نیازهای پنج‌گانه‌ زنان

25.000 تومان