سی دی سلطان قلب همسر

25.000 تومان

حدود 40 سال است که علاوه بر تحصیلات آکادمیک و علمی پایِ صحبت زنان جوان و میانسال نشسته ام و تجربیاتی آموخته ام که حیفم می آید برای شما زنان عزیز درمیان نگذارم.

به نکته هایی باریک تر از مویی که در این نوار اشاره می کنم اگر موشکافانه و با دقت به آنها توجه کنید زندگی آرمانی و ایده آلی در انتظار شما خواهد بود، این نکات کاربرد بومی و وطنی دارد و با توجه به خلق و خوی مردم خودمان پیشنهاد شده.

سی دی سلطان قلب همسر

25.000 تومان