دی‌وی‌دی تسخیر قلب زنان

25.000 تومان

در این صوت یاد می‌گیرید که چگونه می‌توانید دختری که دوستش دارید را سخت عاشق خود کنید تا او نیز نسبت به شما همین احساس را داشته باشد. نکاتی که باید برای تصاحب قلب فرد موردنظرتان انجام دهید همه به‌تفصیل مطرح‌شده است.

دی‌وی‌دی تسخیر قلب زنان

25.000 تومان