کتاب نوجوانان چه می گویند؟

30.000 تومان

مسلماً هیچ پدر و مادری علاقمند نیست که با نوجوانش «بگو، مگو» داشته باشد، ولی متأسفانه گاهی، ناچار به این کار می شود، عیب از کجاست و مقصر کیست؟ تقصیر نوجوان است، یا تقصیر پدر و مادرها؟!

فرزندان ما دنیایی خارج از معیارهای عقلانی ما دارند؛ باید به این دنیا راه یافت تا ایجاد رابطه واقعی، امکان پذیر گردد که اگر این کار درست صورت گرفت ضمن اینکه از «فرزندسالاری» که این روزها در خانواده ها مُد شده جلوگیری می شود؛ امکان ایجاد رابطه معقول بین نوجوان و خانواده اش میسر می گردد.

 

کتاب نوجوانان چه می گویند؟

30.000 تومان