سی دی چه رابطه‌ای منجر به ازدواج می‌شود؟

25.000 تومان

برخی از نکات این CD آموزشی :

  • چرا برخی دختران تمایل به ازدواج ندارند؟
  • چرا بعضی از پسران جوان مایل نیستند که ازدواج کنند؟
  • تفاوت دیدگاه‌های دختران و پسران
  • خانم‌هایی که مناسب ازدواج نیستند
  • با چه دسته مردانی نباید ازدواج کرد
  • ترفندهای پسران جوان برای جذب دختران جوان
  • ویژگی های دختران و  پسران مناسب ازدواج
  • ازدواج سفید
  • مردان و زنان جوان چگونه می توانند رابطه بین خود را به ازدواج تبدیل کنند؟

 

سی دی چه رابطه‌ای منجر به ازدواج می‌شود؟

25.000 تومان