سی دی طلاق و راه‌های آشتی

25.000 تومان

در این مجموعه آموزشی به سؤالات زیر پاسخ داده خواهد شد:

  • عوارض طلاق چیست؟
  • مردانی که در حال طلاق دادن و طلاق گرفتن هستند چه می‌گویند؟
  • خانم‌هایی که در حال طلاق گرفتن هستند، چه می‌گویند؟
  • فرق طلاق قانونی با طلاق زرد یا عاطفی چیست؟
  • طلاق سالم چگونه طلاقی است؟
  • وقتی بحران طلاق پیش می‌آید چه اقدامات مفیدی بکنیم که از طلاق جلوگیری شود؟

 

سی دی طلاق و راه‌های آشتی

25.000 تومان