دی وی دی راز موفقیت در زندگی

65.000 تومان

تئودور پارکر که مرد دانشمند و خردپیشه ای بود، در بستر مرگ گفت: «ای کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم روش زندگی را به من تعلیم دهد.» پس تا فرصت هست تلاش کنیم تا مانند او احساس پشیمانی نکنیم.

باید خود را و زندگی را بشناسیم و تدابیر بهتر زیستن و بهتر سپری کردن عمر و کمتر رنج بردن را بیاموزیم.

 

دی وی دی راز موفقیت در زندگی

65.000 تومان