سی دی تسخیر قلب مردان

25.000 تومان

تسخیر قلب گرچه ظاهراً آسان به نظر می رسد ولی وارد شدن به قلب افراد راه و رسمی دارد که باید خیلی از فاکتورها را در نظر گرفت.

در سی دی «تسخیر قلب مردان» دکتر کیهان نیا برخی رموز همسرداری و سیاست‌های زنانه را به شما آموزش می‌دهد تا رابطه‌ای گرم و صمیمی بین شما و همسرتان بوجود بیاید. رگ خواب مردتان را به دست آورید تا بتوانید زندگی زناشویی خود را به بهترین نحو مدیریت کنید.

سی دی تسخیر قلب مردان

25.000 تومان