سی دی معیارهای صحیح انتخاب همسر

25.000 تومان

با احتیاط پای سفره عقد بنشینید!

باید فنون انتخاب همسر مناسب را آموخت تا خدای نکرده پس از ازدواج دچار دردسرهای معمول نشوید

دختر و پسری که قصد ازدواج دارید، اگر می‌خواهید ازدواجی موفق داشته باشید و مناسب‌ترین فرد را برای خود انتخاب کنید، باید از معیارهای انتخاب فردی مناسب، آگاهی داشته باشید.

سی دی معیارهای صحیح انتخاب همسر

25.000 تومان