کتاب نوجوانان چه می گویند؟

30.000 تومان

بامطالعه‌ی این کتاب، جواب تمامی سؤالات خود مبنی بر شناخت دنیای نوجوانان و تحولاتی که در این دوران ایجاد می‌شود را خواهید یافت. طرز صحیح رفتار با نوجوان را خواهید آموخت تا اختلافات بین خود و فرزندانتان را رفع کنید.

موضوعات آموزشی در این مجموعه ی تصویری:

  • شناخت نوجوان
  • روش تعلیم و تربیت
  •  اختلافات رفتاری و گفتاری نوجوانان با والدین شان
  • شناخت بیشتر مسایل نوجوانان
کتاب نوجوانان چه می گویند؟

30.000 تومان