کتاب زن امروز مرد دیروز

70.000 تومان

در این کتاب منشأ اختلافات میان زن و شوهر بررسی‌شده است. چگونه سوءتفاهم‌ها را در زندگی مشترک از بین ببریم و به آن رابطه‌ی آرمانی که آرزویش راداریم برسیم؟ به این دلیل که مباحث این کتاب برگرفته از پرونده‌های زوج‌های مراجعه‌کننده به دکتر کیهان نیا است درنتیجه کاملاً با فرهنگ ایرانی‌ها، همخوانی دارد.

کتاب زن امروز مرد دیروز

70.000 تومان