کتاب زنان و مردان عاشق چه کسی می شوند؟

28.000 تومان

چه خصوصیاتی است که اگر جنس مخالف داشته باشد جذاب‌ترش می کندو باعث می‌شود که عاشق او شوند؟ چه ویژگی‌های ظاهری و مهم‌تر از همه شخصیتی و رفتاری باعث جذب بیشتر طرف مقابل می‌شود؟ مرد ایده آل چه ویژگی‌هایی دارد؟ زن ایده آل چه ویژگی‌هایی دارد؟ با ما همراه باشیم تا در این کتاب جواب تمام سؤالاتتان را بگیرید.

کتاب زنان و مردان عاشق چه کسی می شوند؟

28.000 تومان