کتاب راز موفقیت در بازار کار دکتر کیهان نیا

26.900 تومان

مباحثی که در این کتاب می‌آموزید:

  • اصول هشتگانه موفقیت.
  • از شکست نهراسید.
  • رمز و راز موفقیت در بازار کار.
  • موفقیت شما بستگی به طرز فکرتان دارد.
  • امتیازاتی که موفقیتِ شما را در بازار کار تکمیل می کند.
  • آئین سخنوری.
کتاب راز موفقیت در بازار کار دکتر کیهان نیا

26.900 تومان