کتاب راز دکتر کیهان نیا

50,000 تومان

موضوعات آموزشی در این مجموعه ی تصویری:

  • آیا همسران شما خوش قول است؟
  • صداقت دارد؟
  • مستقل است؟
  • احساس مسئوليت مي كند يا نه؟
  • چه اهدافي براي آينده دارد؟
  • اخلاقش چگونه است
  • آيا با ايمان هست

در کتاب راز دکتر کیهان نیا می خوانید:

اگر خواستيد خواستگارتان را بيازماييد ، سعي كنيد  در دفترچه يادداشت تان، جلوی این سؤالات علامت مثبت يا منفي بگذاريد و سپس نتيجه گيري كنيد .

۱ – خوش قول است؟

به قول و قرارش بيش از اندازه توجه كنيد و در آنها دقيق شويد! مثلاً وقتي قرار است به شما تلفن كند، آيا سر ساعت اين كار را مي كند، يا چند ساعت شما را پاي تلفن به انتظار مي نشاند؟ وقتي قرار است با هم به سينما برويد، آيا حداقل چند دقيقه قبل از قرار ، در وعده گاه حاضر مي شود ، يا هميشه تأخير دارد و شما را در كنار خيابان منتظر مي گذارد ؟ اگر قرار است در ساعت معيني شما را از خانه بردارد تا به جايي برويد و احياناً كارش طوري شد كه ديرتر به شما مي رسد ، آيا تلفني ، تأخير خود را به شما اطلاع مي دهد ، يا عقيده دارد كه چون در خانه بوده ايد پس ديگر نيازي به اين كار نمي باشد ؟

۲ – صداقت دارد؟

آيا صادق هست ؟ يعني تاكنون به شما دروغ نگفته است ؟ سعي كنيد در گفته هايش كمال دقت را داشته باشيد ، تا دريابيد كه آيا حاضر است با دروغ گفتن ، كارش را پيش ببرد يا نه ؟ از او سؤالي بكنيد و يك راهنمايي بخواهيد تا او را بر سر دوراهي قرار دهيد ، يعني طوري برايش وانمود نماييد كه اگر دروغ بگوييد از آن مخمصه نجات پيدا مي كنيد ، ولي اگر حقيقت را به طرف مقابل تان بگوييد به ضررتان تمام مي شود . اگر خواستگارتان به شما «دروغ گفتن و نجات پيدا كردن» را توصيه كرد ، بدانيد كه او هم در مواقع بحراني ، دروغ گفتن را انتخاب خواهد كرد !

۳ – مستقل است؟

از استقلال مالي اش بپرسيد كه چگونه است ، يعني آيا روي پاي خودش ايستاده ، يا در محاسباتش ، روي شما ، پدرتان ، پدر خودش يا به طور كلي روي ديگران حساب باز كرده است ؟ در دوره دانشجويي يا تحصيلي اش ، كار مي كرده ، يا اينكه هميشه از طرف پدر ، مادر ، يا منبع ديگري تأمين مي شده است ؟ آيا سابقه داشته است كه مثلاً با تدريس خصوصي يا با كارهاي ديگري ، بخشي از نيازهايش را رفع كرده باشد ؟ آيا قبل از اينكه كار اصلي اش را شروع كند ، پيش كسي كار كرده است يا نه؟ در تابستانها چه كار مي كرده و چگونه اوقات فراغت خود را مي گذرانده است ؟ قرض گرفتن برايش آسان است يا اكراه دارد كه دستش را به طرف كسي دراز كند ؟ ولخرج است يا عقل معاش دارد ؟ براي شما هداياي گرانبها مي خرد ، يا به اندازه بنيه مالي اش هديه مي خرد ؟ براي جلب توجه شما ، خارج از اندازه خرج مي كند تا خود را خراج و به اصطلاح « لارژ » وانمود كند ، يا به اين قبيل خودنمايي ها توجهي ندارد ؟

۴ – احساس مسئوليت مي كند يا نه؟

احساسش  را  نسبت  به  دوستانش ،  فاميلش  و آشنايانش  از  وي بپرسيد و ببينيد با چند نفر دوست است. آيا دوستان قديمي فداكار و صميمي دارد، يا هر كدام را به نوعي از دست داده است ؟ سعي كنيد اگر توانستيد ، با دوستانش بيشتر آشنا شويد تا طرز تفكر آنان را در باره اش بيشتر بدانيد . مثلاً بدانيد كه زودآشناست ، يا ديرجوش است . زود از كوره در مي رود يا خونسرد است . زود از همه كس كناره گيري مي كند ، يا در دوستي ثابت قدم و پابرجاست . اگر دوستانش به او احتياج پيدا كنند ، به شرطي كه انجام آن كمك برايش مقدور باشد ، آيا به آنها كمك مي كند ، يا حاضر نيست براي كساني كه به او خيري رسانده اند قدمي بردارد ؟

۵ – چه اهدافي براي آينده دارد؟

مي خواهد چه كاره شود ؟ اگر شغلي دارد تا كجا مي خواهد پيش برود ؟ براي رسيدن به هدفش بيشتر روي خودش حساب مي كند يا روي كمك ديگران ؟ موفقيت را ناشي از پشتكار و تلاش مي داند ، يا اعتقاد دارد كه هر كس به جايي رسيده ، با نفوذ ديگران بوده است؟ براي نيل به اهداف خويش، اهل شور و مشورت است ، يا يكدنده و لجباز ؟ اساساً براي رسيدن به اهدافش ، طرح و نقشه هم دارد ، يا اعتقاد دارد كه « نيازي به اين كارها نيست» ؟

۶ – اخلاقش چگونه است؟

آيا براي ثابت كردن نقطه نظرهاي خود ، به خشونت متوسل مي شود ؟ آيا دست بزن دارد؟ تا به حال براي شما تعريف كرده كه « فلاني را چنان تنبيه كردم كه ديگر نتوانست سرش را پيش كسي بلند كند » ؟ ناسزاگوست يا عفت كلام دارد ؟ مخصوصاً توجه كنيد كه در موقع رانندگي ، زياد بوق مي زند و شتاب دارد ، يا به آرامي و متانت رانندگي مي كند ؟ وقتي با كسي طرف صحبت مي شود ، اهل مباحثه و منطق است ، يا اگر پيش بيايد ، جار و جنجال راه مي اندازد ؟

۷ – آيا با ايمان هست؟

در سالهاي اخير متأسفانه نوعي ژست روشنفكرمأبانه، در ميان جوانان رايج شده كه مي گويند : «ما اصلاً اعتقادات مذهبي نداريم. يا خيلي كم گرايش مذهبي داريم.» اينها خيال مي كنند كه اگر خود را چنين وانمود كنند، روشنفكر معرفي مي شوند. يا مثلاً طرز تفكر آنان را، مثل غربي ها مي پندارند. در حاليكه بايد به آنها گفت: اولاً روشنفكران، غالباً از ايماني بسيار قوي برخوردارند و اتفاقاً بيشتر از هر كسي قادرند نقش مذهب را در بهبود جامعه تعريف كنند. ثانياً، تا كسي ميان غربي ها زندگي نكرده باشد، حق ندارد از ظاهر آنان و يا بعضي از رفتارهايشان، به اين قضاوت برسد كه آنان اصلاً مذهب ندارند.در کل، آدمي كه مؤمن، معتقد و پاي بند هيچ اصولي نيست ، به درد همسري نمي خورد و معمولاً زوج خوبي براي همسرش نخواهد شد . با اين ترتيب ، شما به حداقل امكان بررسي از همسر آينده خود خواهيد رسيد . با اين توضيح كه اگر مجموع علامت هاي مثبت ، زياد بود ، بقيه را بايد به خدا توكل كنيد و به ميمنت و مباركی، سر سفره عقد بنشينيد!

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که این مورد را بررسی می کنید “کتاب راز دکتر کیهان نیا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *