کتاب جوانان و ازدواج

70.000 تومان

ازدواج نکنید مگر پس از خواندن کامل این کتاب!

چگونه به خواستگاری بروید و چگونه از خواستگارتان پذیرایی کنید؟
دختر خانم! خواستگار خود را این طور امتحان کنید.
عقد، مهریه، شرایط ضمن العقد، حق الطلاق و اجرت المثل چیست؟
سال های اول ازدواج را چگونه باید سپری کرد؟
خانم های جوان این نکات باریک تر از مو را به خاطر بسپارید
چرا عشاق می رنجند؟!

کتاب جوانان و ازدواج

70.000 تومان