دی‌وی‌دی معیارهای صحیح انتخاب همسر

25.000 تومان

دختر و پسری که قصد ازدواج دارید، اگر می‌خواهید ازدواجی موفق داشته باشید و مناسب‌ترین فرد را برای باقی زندگی خود انتخاب کنید، باید از ملاک‌های انتخاب فردی مناسب، آگاهی داشته باشید. در دی‌وی‌دی معیارهای صحیح انتخاب همسر علاوه بر ویژگی‌های همسر مناسب به قوانین خواستگاری، نامزدی، عقد و مهریه بیشتر آشنا خواهید شد.

دی‌وی‌دی معیارهای صحیح انتخاب همسر

25.000 تومان