دی‌وی‌دی نوجوانان چه می‌گویند؟

37.500 تومان

در این روزها اختلافات میان والدین و فرزندان به یکی از معضلات خانواده‌ها تبدیل‌شده است. دلیل آن عدم شناخت کافی والدین از تحولات و ویژگی‌های دوره‌ی نوجوانی است.

زمانی که شما والدین عزیز نحوه‌ی رفتار صحیح با فرزندانتان در این دوره را بدانید،رابطه‌ای گرم و صمیمی با او خواهید داشت و همانند دوستی در کنارش خواهید بود. نوجوانان را درک کنید و محیطی آرام برای خود و خانواده‌تان فراهم‌سازید.

دی‌وی‌دی نوجوانان چه می‌گویند؟

37.500 تومان