سی دی آموزشی راز موفقیت در زندگی

50.000 تومان

موضوعات آموزشی در این مجموعه ی تصویری:

 • کنترل زبان – داوری و قضاوت
 • آرامش در حضور دیگران – احساس گناه و تقصیر
 • نگران آینده نباش – راه های فرار از نگرانی
 • نحوه یک ارتباط موفق و حفظ آرامش در حضور دیگران
 • رنجش و شیوه های رنجش زدایی
 • بخشش و شیوه های بخشیدن
 • راه کارهای کنترل خشم و سلطه جویی
 • نیاز انسان به دوست – آیین دوستی در انتخاب یک دوست مناسب
 • هنر خوب گوش دادن – چگونه قدرت نه گفتن را تقویت کنیم
 • تقویت اعتماد به نفس
 • مثبت اندیشی و خوشبین بودن
سی دی آموزشی راز موفقیت در زندگی

50.000 تومان