دی‌وی‌دی هنر مذاکره در خانواده

25.000 تومان

در کتاب «هنر مذاکره در خانواده» اثر «دکتر کیهان نیا» روش صحیح مذاکره با اعضای خانواده را آموزش ببینید.

  • چگونگی مذاکره با خانواده برای داشتن زندگی شاد و بدون مشکل
  • چگونگی راضی نگهداشتن افراد خانواده و نرنجاندن دل یکدیگر.

 

دی‌وی‌دی هنر مذاکره در خانواده

25.000 تومان