دی وی دی راه‌های افزایش اعتمادبه‌نفس

25.000 تومان

برای اینکه به فردی قوی و شکست ناپذیر تبدیل شوید، در هر جمعی بدرخشید و به اهداف والای خود برسید باید از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشید و به توانایی های خود باور داشته باشید. تمرین‌ها و دستورالعمل‌های دکتر کیهان نیا در کتاب صوتی راه‌های افزایش اعتمادبه‌نفس، خودباوری را انجام دهید تا اعتمادبه‌نفس شمارا به‌طور قابل‌توجهی افزایش ‌دهد.

دی وی دی راه‌های افزایش اعتمادبه‌نفس

25.000 تومان