چگونه آرامش خود را حفظ کنیم؟

آرامش چیست؟

چگونه آرامش خود را حفظ کنیم؟

شايد اگر از همه آدم های دنيا بپرسيد: بزرگترين آرزوی شما چيست؟ يك صدا جواب دهند: آرامش! زیرا با داشتن آرامش خاطر شما بر خود مسلط هستید، دارای عزت نفس هستید، قادرید در برخوردها و مراودات خونسردی خود را حفظ کنید، زود به هم نمی ریزید، زود عصبی نمی شوید، قادر هستید در هر اتفاقی؛ حادثه ای و ماجرایی به سلامتی و به کمترین ضرر و گاهی بیشترین منفعت خارج شوید، و در این صورت به شما می گویند که شما شخصیت سالمی دارید.

در گذشته های دور آرزوی بشر در اختيار داشتن امكانات مادی بود تا در رفاه زندگی كند، ولی امروز با وجودی كه كماكان ماديات نقش خود را در زندگی انسان حفظ كرده، اما از رتبه نخست به رتبه دوم خواسته های او تنزل كرده است،

امروز همه به دنبال آرامش، اين گوهر گرانبها هستند كه به راحتی پيدا نمي شود.

چگونه آرامش خود را حفظ کنیم؟

انواع رابطه انسان

آرامش ما موقعی به هم می خورد كه در رابطه هايمان دچار مشكل شويم. البته منظورم از رابطه، ارتباط ما با خود، ديگران، خانواده، طبيعت و خداوند است.

الف. ارتباط با خود

اگر ما در رابطه با خود لنگی پيدا كنيم، به افت روحيه دچار می شويم و تعادل زندگی مان به هم می خورد. چطور ممكن است احساس گناه داشته باشيم و در آرامش زندگی كنيم؟ چطور ممكن است از خود رنجيده خاطر باشيم و در آرامش باشيم؟ اينها و ده ها مورد ديگر سمومی هستند كه اجازه نمی دهند ما در آرامش بمانيم. بنابراين تا زمانی كه خود را نشناسيم آرامش نخواهيم داشت.

ب . ارتباط با همسر و فرزندان 

ج.  ارتباط ما با ديگر انسان ها

از آنجايی كه آدمی موجودی اجتماعی است و به حشر و نشر نياز دارد، وقتی به هر دليل، مادی، رفتاری يا گفتاری قادر نيست با اطرافيانش ارتباط برقرار كند، يا بايد منزوی و گوشه گير شود يا دائم با همه درگير كشمكش و جنگ و جدال شود. مسلم است اين شرايط به نوبه خود به روح و روان او صدمه می زند.

د. ارتباط انسان با طبيعت 

ما نمی توانيم طبيعت را نشناسيم يا با آن قطع رابطه كنيم. چون هم به آن نياز داريم و هم به دليل ارضای روح لطيف مان به آن محتاجيم. به همين خاطر بايد با ابرهای سفيد آسمان، ماه تابان، آب، چمن، كوه، صحرا، بيدهای مجنون و خلاصه هر عنصر طبيعت ارتباط برقرار كنيم و ضمن درك زيبايي و شكوهشان، از آنها نيرو بگيريم.

ه.  ارتباط با خداوند 

كسانی كه ارتباط عميق و مستحكمی با خداوند دارند، در آرامش مثال زدنی به سر می برند. اين گروه آدم ها بی آنكه خود بدانند، دارای اعتماد به نفس قوی و روحيه شادی هستند. به قول معروف مانند اينكه بر كوه تكيه دارند، همواره متين و استوارند. شاید هم از این مثل پیروی می کنند:

گر نگه دار من آن است که من می دانم                                      شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد

بنابراين هر كدام از اين رابطه ها كمی و كاستی داشته باشد، آرامش انسان به هم می خورد، زيرا لازمۀ آرامش به سامان بودن تك تك اين رابطه ها است.

چگونه آرامش خود را حفظ کنیم؟

این مطلب را هم بخوانید
نقش پول در زندگی

عوامل كمك كننده به آرامش

عزيزان من، اگر گاهی آرامش تان به هم می خورد دل نگران نشويد، زيرا تا ابد در آرامش بودن برای هيچ كس ميسّر نيست. همين قدر كافی است كه در كل، زندگی آرامی داشته باشيد.

چگونه آرامش خود را حفظ کنیم؟

اقدامات زير به حفظ آرامش ما كمك شايانی می كند:

     نخستين گام ، خلوت با خود است .

گاهی با خود خلوت كنيد و در سكوت جانانه ای مجموعه اعمال و گفتار و كردار خود را بررسی كنيد. البته هرگز به خود نمره ردی ندهيد و صرفاً به بررسی اعمال خود بپردازيد. آنگاه از توصيه های درون خود پيروی كنيد، زيرا ندای درون صحيح ترين راه را به شما نشان می دهد.

    دومين قدم تفكر است .

می گويند:«ارزش تفكر بيش از عبادت است.» فكر كردن و به عمق اتفاقات روزمره دقيق شدن و دلايل رويدادها را بررسی كردن باعث آرامش انسان می شود، چون انسان راه را از چاه تشخيص می دهد و می تواند شيوه حل مشكل خود را بيابد.

    سومين اقدام قدرشناسی كردن است .

بايد روی محاسن اطرافيان خود تمركز كنيم و از ارزش هايشان قدردانی كنيم. ضمن اينكه عيب های احتمالی شان را ناديده بگيريم. اين رفتار باعث می شود هم خود به آرامش برسيم هم بستگان و اطرافيانمان.

    چهارمين گام مطالعه است .

ما به جای آنكه وقت خود را پای راديو و تلويزيون و ويدئو و ماهواره تلف كنيم، بايد به خردمان بيفزاييم. هنوز هم مستقيم ترين و بهترين راه در اين عصر پيشرفت هاي جهشی علم و فن، مطالعه كتاب است. با فزونی دانايی نگاه ديگری به همه چيز پيدا می كنيم و در نتيجه به ميزان آرامش مان اضافه می شود.

     پنجمين كاری كه هر روز بايد انجام دهيم، ورزش است .

زيرا سرلوحه برنامه روزانه مان بايد حفظ سلامت باشد، به ويژه كه از طريق ورزش ميسّر است به اغلب بيماری ها «نه» بگوييم و باز می رسيم به همان مثل درست قديم كه «روح سالم در بدن سالم است.» و يا سلامتی يك پای آرامش است.

     ششمين همتی كه بايد به خرج دهيم، رنجش زدايی است .

يعنی با هر كسی كه رنجشی داريم، بايد آن را از بين ببريم.(در صورت تمایل مقاله «چرا می رنجیم؟» را بخوانید.)

     هفتمين اقدام بخشش است .

منظور من از اين واژه، هم بخشش مادی است، هم بخشش خطاهای ديگران و هم بخشش عاطفه خود به نيازمندان. آيا هيچ از خود پرسيده ايد چه كسانی يا چند نفر به ابراز محبت شما نياز دارند؟

چه اشكالی دارد حيطه نيازمندان به خود را تا كودكان يتيم پرورشگاهی يا بيماران بی كسِ بستری در بيمارستان ها يا كهنسالان تنهایِ مقيم خانه های سالمندان گسترش دهيد؟

آيا تاكنون به كانون اصلاح و تربيت رفته ايد؟ آيا به سر و صورت بچه هايی دست كشيده ايد كه كمبود عاطفی دارند؟ اگر نه، هنوز دير نشده است.

بخشش فقط با پول نيست. گاهی با يك قدم يا قلمی می توان بزرگترين بخشش ها را انجام داد و دل انسان دردمندی را شاد كرد.

     هشتمين كاری كه بايد كرد، داشتن نظم شغلی است .

اين نظم بايد از برنامه ريزی ناشی شده باشد. راه حل سريع و آنی اكثراً جوابگو نيست. 

    نهمين اقدام معاشرت با دوستان خوب، صالح و خيرانديش است .

چنين دوستانی به ما نيروی بسيار می دهند. به شرط اينكه هنر انتخاب معاشران مناسب و حفظ آنها را داشته باشيم.

     دهمين نكته ارزش گذاشتن به خود و كاری است كه بدان اشتغال داريد .

بدون اينكه لازم باشد به كسی توضيح بدهيد. شايد اين داستان كوتاه مسائل زيادي را روشن كند: چهار مار بدون هيچ هدف مشخصی در گودالی به بالا و پايين می لغزيدند. لغزيدن آنها نه برای خوردن و نه برای نجات پيدا كردن بود. آنها فقط و فقط می خواستند بلغزند! شما نيز می توانيد هر كاری را كه می خواهيد، انجام دهيد. فقط به اين دليل كه آن را دوست داريد.

اين شيوه تفكر افق های جديدی از تجربه های نو را به روی شما می گشايد و به شما ياری می كند ترس از ناشناخته ها را از خود دور كنيد. پس می توان مدعی شد موسيقيدان آهنگ بسازد، نقاش پرده نقاشی بكشد، شاعر شعر بگويد و … خلاصه جهان به راه خود برود، در حالی كه من و شما فارغ از هر دغدغه ای به آن چيزی می پردازيم كه دوست داريم.

اگر داشتن آرامش برای شما مهم است، توصیه می کنم کتاب «آرامش در حضور دیگران» را بخوانید تا بتوانید به آسانی آرامش خود را در برخورد با هر موردی حفظ کنید.

 

این مطلب را هم بخوانید
چگونه انگیزه پیدا کنیم؟

لطفاً از نظرات خود مرا مطلع کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *