چی داریم
[مشاوره ها]
آنچه ما ارائه می دهیم

نکات کلیدی که باید قبل از ازدواج از مشاور خود بیاموزید.

بررسی هم سطح بودن و یا هماهنگی بین نامزدها
بررسی ویژگی های اخلاقی نامزدها و ارزیابی هم سطح بودن طرفین از همه جهات
ارزیابی مهارت های زندگی مشترک
شناخت یکدیگر به کمک مشاور و آگاهی یافتن از خصوصیات اخلاقی یکدیگر
بررسی آمادگی نامزدها برای ازدواج
بررسی آمادگی زوجین برای شروع زندگی مشترک و ازدواج

مشاوره ازدواج

مشاوره
دکتر کیهان نیا
مشاوره ازدواج

برای دریافت مشاوره ازدواج با دکتر کیهان نیا یا پکیج های آموزشی دکتر کیهان نیا با شماره تلفن دفتر ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۱ تماس حاصل نمایید.

مشاوره ازدواج

مشاوره
[دکتر کیهان نیا]
موارد مشاوره
  • راه های بهبود مشکلات با مشاوره ازدواج
  • عوامل هشداردهنده ازدواج
  • هدف از ازدواج