نظرات مشتریان

هدف از نوشتن این چند سطر بیشتر انعکاس گوشه ای از نظرات خوانندگانی است که به گونه ای از مطالب کتاب راز موفقیت در بازار کار تأثیر پذیرفتند، نکات مطرح شده در آن را سازنده و باارزش دانستند و در زمینه های شغلی و اجتماعی به موفقیت هایی دست یافتند. تعداد کسانی که با نامه، تماس تلفنی و یا به طور حضوری مرا مورد لطف و عنایت خود قرار دادند و به شرح جزئیات این تأثیرات پرداختند، بسیار زیاد است و نمی توان در این مختصر به یکایک آنها اشاره کرد. با این حال سعی کرده ام چند نمونه از این نامه ها و تلفنها را برگزینم و در اختیار شما قرار دهم تا هم در جریان موفقیت های این افراد قرار گیرید و هم با انگیزه ای قویتر و دقت و حوصلۀ بیشتر کتاب را مطالعه کنید.

جوانی تهرانی نزد من آمد و گفت «پیش از این با عواملی ظاهری سعی در حفظ هویت خود داشتم. همیشه کفش و لباس خارجی می پوشیدم، با هواپیما به مسافرت های کاری می رفتم و در داخل شهر نیز با اتومبیلی که به اقساط خریده بودم، رفت و آمد می کردم. اما این کتاب در من تحولی عمیق ایجاد کرد و باعث تغییر افکار و اعمالم شد. کتاب را با دقت تمام خواندم و از مطالب مهم آن یادداشت برداشتم و تلاش کردم با استفاده از رهنمودهای آن، ارزشهای پوچ و دروغین را دور بریزم. اتومبیل قسطی را فروختم و به جایش موتورسیکلت خریدم. برای انجام کارهایم به جای هواپیما از اتوبوس استفاده می کنم و لباسهای خارجی هم نمی پوشم. حالا احساس می کنم که به خودِ واقعی ام نزدیکتر شده ام. من روزی از این وسایل و امکانات استفاده خواهم کرد که توانایی فراهم کردن آنها را داشته باشم

جوانی دیگر تلفن زد و گفت: «مدتها در کار فروش لباس های تریکو بودم و از این راه مبلغ قابل توجهی پس انداز کردم، به این امید که روزی برای خود کاری مستقل دست و پا کنم. اما هر بار دچار تردید می شدم و نمی توانستم با قاطعیت تصمیم بگیرم تا اینکه با کمک راههای عملی این کتاب توانستم دودلی را از خود دور سازم و به این کار دست بزنم

مردی 42 ساله، ساکن بندرعباس، به دفتر من آمد و گفت که مطالب فصل تصمیم گیری به او کمک کرده بر تردید خود در مورد ازدواج فائق شود و زندگی مشترک با دختر مورد علاقه اش را آغاز کند.

ضمن این ملاقاتهای حضوری و نیز از محتوای نامه های متعددی که به دستم رسیده، به این نکته مهم پی بردم که خوانندگان به شیوه ای صحیح از جملات کلیدی کتاب الگوبرداری کرده و با استفاده هوشمندانه از تجربیات عینیِ مطرح شده اهداف خود را تحقق بخشیدند. مثلاً جوانی از شهر میانه نامه نوشت و گفت که از جمله «وسیع باش، تنها و سخت» بهره برده است. جوان دیگری، اهل اصفهان، جمله «در رکود بخر» را الگو قرار داده و سود فراوانی عایدش شده است. مرد 38 ساله ای که آرزوی رفتن به دانشگاه را داشته، از جمله «هیچ وقت دیر نیست» کمک گرفته و در کنکور قبول شده است. در اینجا باید با کمال فروتنی بگویم که پاداش صداقت، حقیقت نویسی و حُسن نیت خود را گرفته ام.

عده ای از خوانندگان متذکر شده اند که چرا همه سرگذشت خود را بازگو نکرده و همچنین از فعالیت های کنونی سخنی به میان نیاورده ام. در پاسخ به آنها باید بگویم که قصدم در این کتاب بیشتر اشاره به آن بخش از تجربیات زندگیم بوده که به نحوی به حل مسائل مورد بحث کمک می کرد. ضمناً در حال حاضر به عنوان وکیل دعاوی در امور خانوادگی مشغول فعالیت هستم و کتابی هم در این زمینه در دست تألیف دارم.

در پایان توصیه می شود که ابتدا مطالب اصلی کتاب و سپس مصاحبه ها را بخوانید. با این روش می توانید از تجربیات افراد موفق بهتر بهره گیرید.

هیچ مقاله ای در لیست این دسته بندی وجود ندارد.