پرسش و پاسخ در حقوق خانواده

حقوق و قوانین ازدواج

نياز به جفت

     چرا مردي به خواستگاري دختري مي رود و آن دختر به او پاسخ مثبت مي دهد؟ چرا زن و شوهر را مكمل يكديگر مي دانند؟ و چرا با وجود هزاران قصه و داستان درباره اينكه زندگي زناشويي سخت است، باز هم اين دو، خواسته و ناخواسته جذب يكديگر مي شوند؟

     مي گويند انسان اجتماعي به دنيا آمده و هيچكس قادر نيست بدون حشر و نشر با ديگران تنها زندگي كند. پس اگر مردي به تكاپو بيفتد و براي خود «ياري» دست و پا كند و يا دختر خانمي در فكر يافتن «همدلي» براي خود باشد، علاوه بر پيروي از غريزه، به نياز طبيعي بشري پاسخ داده است. همان طور كه پرندگان، جانوران، زنبورها و حشرات نر و ماده دارند و غريزه سير طبيعي خودش را مي پيمايد و نسل و بقاي بشريت تداوم مي يابد. حالا كه از ازدواج گريزي نيست، چه بهتر كه آيين بهتر زيستن را بياموزيم تا در چرخه زندگي سربلند و مسرور گرديم.

 

 

ازدواج امری ضروری؟

 

سؤال : چرا انسان ناچار است كه ازدواج كند؟

جواب : ناچار نيست، زيرا درصد خيلي كمي تا آخر عمر ازدواج نمي كنند، ولی بيش از ۹۵ % از افرادجامعه تن به ازدواج می دهند، زيرا در اين كار مزايايی هست كه با يكی دو جمله نمی توان به طور جامع به آنها پرداخت.

سؤال : دلايل اصلي ازدواج چيست؟

جواب : گريز از تنهايي، ترك خانه پدري، واجب دانستن ازدواج، شرم ازجامعه، يافتن حامي، غريزه مادر يا پدر شدن و تمايلات جنسي.  

سؤال : چه ازدواج هايي با خطر روبرو مي شود؟

جواب:ازدواج هايي كه ازروي شتابزدگي، ساده انديشي، خوش بيني، چشم وهم چشمي، خيال بافي و احتمالاً فريبكاري صورت مي گيرد.  

سؤال : ممكن است براي جلوگيري از ازدواج هاي غلط چند هشدار به ما بدهيد؟

جواب : بايد معيارهاي صحيح ازدواج مثل بلوغ جسماني، بلوغ روحي رواني، بلوغ عقلي، بلوغ اجتماعي، بلوغ در مسئوليت پذيري و بالاخره بلوغ پدر و مادر شدن را درنظر گرفت.                                 

سؤال : ازدواج هاي تحميلي چه نوع ازدواج هايي هستند؟

جواب : الف : ازدواج هايي كه بر پايه ماديات شكل مي گيرد.

             ب : ازدواج هايي كه به دليل دوستي والدين صورت مي گيرد.

             ج : ازدواج هاي فاميلي.

             د : ازدواج هايي كه بر اثر چشم و هم چشمي صورت مي گيرد.

             ه : ازدواج هايي كه به علت دير شدن زمان ازدواج سر مي گيرد.

سؤال : چرا ازدواج هاي تحميلي و ازدواج هاي بدون عشق و علاقه با آسيب پذيري رو به رو هستند؟                                                                            

جواب : الف : به علت ناسازگاري.

             ب : بر اثر عدم مسئوليت پذيري.

             ج : چون ازدواج ناخواسته انجام شده است فرد خود را مقصر نمي داند.

             د : چون تحميلي بوده، فرد هميشه احساس اجحاف مي كند.

سؤال : در چه صورتي بهتر است كه به خواستگارمان جواب «نه» بدهيم؟

جواب : در صورتي كه شرايطي كه براي يك ازدواج آسان مطرح كرده ايم، وجود نداشته باشد، زيرا ازدواج نكردن يك عيب دارد ولي ازدواج غلط كردن صد عيب.

سؤال : دلايل بالا رفتن سن ازدواج چيست؟

جواب : تحصيل، رفتن به سربازي، يافتن شغل و تهيه مسكن. در جوامع سنتي گذشته زندگي ها به صورت خانواده گسترده معمول بود، يعني دختر و پسر پس از ازدواج با خانواده خودشان زندگي مي كردند، درنتيجه دختر از مادر خود يا از مادر شوهرش كارها را مي آموخت و پسر شغل پدر يا پدر زنش را پي مي گرفت.

سؤال : اين گونه زندگي هاي سنتي بهتر بود يا حالا كه پسر و دختر جوان مايل نيستند با والدين شان زندگي كنند؟

جواب : هر كدام از اين زندگي ها منافع و مضاري دارد. در گذشته «تجربه» مهمترين اصل زندگي بود و والدين نقش حامي را بازي مي كردند، ولي امروز «تخصص» جاي تجربه را گرفته است و حمايت والدين به نوعي از دخالت تعبير مي شود.                                                                             

سؤال : به نظر شما سن ازدواج درحال حاضر چقدر است؟

جواب : در تهران و مراكز شهرهاي بزرگ براي دختر ۲۴ و براي پسر ۲۸ سال،  ولي در دهات و شهرهاي كوچك اين ارقام پائين تر است، زيرا در گذشته دختر و پسر پس از رسيدن به سن بلوغ كاري نداشتند كه انجام دهند، ولي حالا جوانان هدفمندتر شده اند.

 

قبل از آن كه زني زنگ درت

 حُسن جويي كن از همسرت

                                                                                               ( ابراهيم خواجه نوري ) 

 

 

سؤال: چشم و هم چشمي چقدر در تأخير ازدواج ها نقش دارد؟

جواب : مخارج سنگين عروسي، خريد طلا و جواهرات، تشريفات  زائد، توجه به تجملات، مهريه سنگين، تدارك جهيزيه و رقابت هاي بيمارگونه نقش تعيين كننده اي در تأخير ازدواج دارد. به اين كارهاي بي فايده مي گويند چشم و هم چشمي.

سؤال : براي اينكه قانع شويم كه از تشريفات و تجملات صرفنظر كنيم، چه توصيه هايي داريد؟

جواب : اگر مايل ايد زود ازدواج كنيد و از زندگي در خانه والدين خسته شده ايد، بايد از تجمل گرايي، تشريفات و مخارج زائد صرفنظر كنيد. بايد واقعيت ها را در نظر بگيريد تا امكان يك زندگي ساده و درعين حال راحت، بي آلايش اما توأم با عشق و علاقه فراهم شود.

سؤال : فاصله سني زن و مرد چقدر بايد باشد؟

جواب : آمارها بيشتر رقمي بين ۴ تا ۷ سال را نشان مي دهد، ولي اين ارقام گاهي مي تواند بين ۲ تا ۱٠ سال در نوسان باشد. اما هرقدر تفاوت سني خيلي كم و يا خيلي زياد باشد، احتمال بروز اختلافات بيشتر خواهد بود. 

سؤال: چرا سن زن و مرد نبايد يكسان يا خيلي نزديك به هم باشد؟

جواب : الف : زن زودتر به بلوغ عقلي و جسمي مي رسد.

             ب : زن به علت زايمان ، زودتر طراوت جسمي خود را از دست  مي دهد.

              ج : نيازهاي جنسي در زنان زودتر فروكش مي كند.  

سؤال : چرا تفاوت سن زن و مرد نبايد زياد باشد؟

جواب : الف : در صورت وجود تفاوت فاحش سني، به علت تفاوت ديدگاه هاي زن و مرد، آسيب پذيري زيادتر خواهد شد.

             ب : همسري كه سنش خيلي زيادتر از طرف مقابل است، اغلب دچار سوء ظن و بدبيني مي شود.

              ج : همسري كه سنش بالاتر است، اغلب افسرده و بي نشاط است.

سؤال : آيا اينكه مي گويند علاقه بعداً پيدا مي شود، درست است ؟

جواب : اگر ازدواج فرمايشي و تحميلي و ناخواسته باشد، كمتر اتفاق افتاده كه علاقه اي به وجود بيايد، ولي اگر ساير معيارها درست انتخاب شده باشد، بديهي است كه علاقه خود به خود به وجود مي آيد.                                                                     

سؤال : آيا دختري مي تواند بدون عشق و علاقه ازدواج كند؟

جواب : نبايد به جزئيات اهميت داد، ولي با مردي كه از رفتارش، گفتارش، قيافه اش، لباس پوشيدنش، غذا خوردنش و حتي خانواده اش خوشتان نمي آيد، ازدواج نكنيد. اگر مهر و محبت چاشني يك زندگي نباشد، تحمل مشكلات خيلي سخت است.

سؤال : چه ازدواج هايي غلط است؟

جواب : ازدواج هايي كه به دلايل زير صورت مي گيرد:                                                                                 

         الف : همه دوستان ازدواج كرده اند ، پس شما هم بايد ازدواج كنيد.

           ب : به علت اينكه در تنگناي مالي هستيد.

           ج : دعواهاي پدر و مادرتان خسته تان كرده است.

            د : خاله جان گفته كه كار خوبي است.

            ه : ازدواج هاي مقايسه اي.

سؤال : مي گويند در هر ازدواجي معيارهاي پنهاني هم وجود دارد؟

جواب : الف : گاهي تشابهات  اخلاقي  موجب  ازدواج مي شود.

             ب : گاهي بر اثر تضادها ازدواج صورت مي گيرد.

              ج : گاهي بر اثر تشابهات و تضادها ازدواج مي كنند كه اين يكي از دو نوع ديگر مطمئن تر است.

 

 

 مهربان من نمي گويم كه آئينش بد است

مهربانی چون به مردان مي كند اينش بد است

 سر به روي دامن اغيار خوابش برده است

 دوستان بيدارش كنيد ، بالينش بد است 

 

 

سؤال : معيارهاي اصولي و صحيح براي يك ازدواج مطمئن در چيست؟

جواب : 1- خانواده هردو نفر، از نظر فرهنگي و سنت هاي رايج، نزديك به هم باشند.

           2- تا سرحد امكان، تمكن مالي دو خانواده متناسب با يكديگر باشد.

           3- اگر هر دو نفر اهل يك شهر نبودند، لااقل در ساير زمينه ها و آداب و رسوم نزديك به هم باشند.

           4- ديدگاه هاي دو خانواده از نظر مذهبي، سياسي، اجتماعي و معاشرتي نزديك به هم باشد.

           5- تناسب جسماني، شكل، قيافه و اندام آنها به هم نزديك باشد، تا حدي كه تفاوت هاي موجود خيلي چشمگير نباشد.

           6- از نظر سن و سال متناسب باشند و به اصطلاح عامه «به هم بيايند.»

           7- از نظر ميزان تحصيلات تفاوت فاحشي نداشته باشند.

           8- اختلاف سليقه درانتخاب محل سكونت يا محل كار نداشته باشند.                                                                             

سؤال : ازدواج از روي عشق بهتر است يا از روي مصلحت؟

جواب: اگر كسي بپرسد كِدام درست تر است يا کَدام، بايد گفت هيچ كُدام، احساس و مصلحت دو بازوي تواناي يك زندگي ايده آل است.   

سؤال : شرايط فردي دو نفري كه مي خواهند ازدواج كنند بايد چگونه باشد؟

جواب : داشتن  شرايط  فوق به ايجاد يك  زندگي ايده آل كمك مي كند، ولي لزوماً اينها شرايط لازم و كافي نيستند. بنابراين به شرايط فردي زير كه صرفاً مربوط به اخلاق شان مي شود و از خصوصيات شخصي شان مي باشد بايد توجه بيشتري داشت.

          1 – از نظر طرز تفكر و انديشه اجتماعي به هم نزديك باشند.

          2 – ديدگاه شان نسبت به زندگي يكسان باشد.

          3 – تفاوت هاي شخصيتي و خصوصيت هاي رفتاري فاحشي نداشته باشند.

          4 – تا آنجا كه مقدور است بهره هوشي آنها نزديك به هم باشد.

          5 – داراي ديدگاه هاي سياسي، گرايش هاي اعتقادي و افق هاي فكري نزديك به هم باشند.

          6 – هر دو نفر استقلال رأي داشته باشند. يعني شخصاً در امور زندگي شان تصميم بگيرند، نه به علت دهن بيني و تقليد از ديگران.

          7 – در خانواده آنها پدر سالاري يا مادر سالاري به صورت مطلق وجود نداشته باشد.

          8 – از نظر تفكرات مذهبي در دو قطب مخالف هم نباشند كه اين مورد بسيار مسئه ساز است.

سؤال : چه مرداني براي يك ازدواج ايده آل مناسب اند؟

جواب : الف : مردي كه داراي صداقت بي چون و چراست.

             ب : مردي كه هدفمند است، حتي اگر در حال حاضر دستش از مال دنيا كوتاه است در آينده، به همه چيز مي رسد.

سؤال : چه زناني براي يك ازدواج ايده آل مناسب اند؟

جواب : الف : زني كه صداقت بي چون و چرا دارد.

              ب: زني كه سازگار است، يعني در هر شرايطي رفيق راه مرد است.

سؤال : براي ازدواج روي چه مرداني نبايد حساب كرد؟

جواب : هوس بازها، معتادها، بيكاره ها، دمدمي مزاج ها، مردان وابسته به خانواده، مردان خيلي خسيس، رنجورنمايان، خيلي بدبين ها و شكاك ها.                   

سؤال : براي ازدواج روي چه دختراني نبايد حساب كرد؟

جواب : زني كه بيش از حد متكي به زيبايي خود است. دختراني كه به مال و منال پدر خود مي نازند. مُد پرست ها، دختران لوس و از خود راضی.                                                                                                  

سؤال : با مردي كه سر راه ما قرار مي گيرد چه رفتاري بايد داشته باشيم تا ما را براي ازدواج انتخاب كند؟

جواب : الف : به او ثابت كنيد كه قادريد او را درك كنيد.

             ب : با روح و قلب او ارتباط برقرار كنيد.

             ج : برايش شنونده خوبي باشيد.

             د : به او ثابت كنيد كه رفيق راه او هستيد.

             ه : به كارش و هدف هايش اهميت بدهيد.

             و : به تفاوت هاي فردي خود و او توجه كنيد.

سؤال : در ازدواج وكالتی چه نكاتي را بايد در نظر گرفت؟

جواب : الف : قبل از اينكه پاسخ مثبت بدهيد حتماً با او مكاتبه كنيد.

             ب : حتماً از او عكس تمام قد و جديدش را بخواهيد.

              ج : از او بخواهيد براي ازدواج رسمي به ايران بيايد.

              د : حتماً از كم و كيف مدرك تحصيلي او جويا شويد.

             ه : از او بپرسيد آيا قبلاً ازدواج كرده! فرزندي دارد!

سؤال : با در نظر گرفتن نكات بالا اصولاً شما ازدواج هاي وكالتی را توصيه مي كنيد؟

جواب : اگر تمام بررسي ها صورت گرفته باشد اشكالي ندارد.                                                                                                                            

سؤال : چه كارهايي باعث مي شود كه مردي از ما تقاضاي ازدواج نكند؟ در اين مورد چه توصيه هايي داريد؟

جواب : الف : ترس از به هم خوردن رابطه خود نداشته باشيد.

             ب : خودنمايي و جلب توجه و تحريك حس حسادت مرد غلط است.

             ج : هميشه مطيع نباشيد، سعي كنيد شخصيت مستقلي داشته باشيد. 

             د : به او ثابت نكنيد كه ديوانه اش هستيد!!

             ه : حسادت نكنيد، حسادت نابود كننده رابطه هاست. 

سؤال : خواستگار خود را چگونه امتحان كنيم؟

جواب : ببينيم آيا خوش قول و قرار است، صداقت دارد، مستقل است، احساس مسئوليت مي كند، داراي اهداف شخصي است، اخلاقش خوب است، ايمانش قوي است؟

 

 

 يك نكته بگويمت ، به تحقيق بسنج 

                                             گر عاقل و كاملی ، مرنجان و مرنج                                              

                                                                                  ( حافظ )