ممکنه با من ازدواج کنید؟

 

یکی از مهمترین توصیه ام به شما این است که سعی کنید خاطراتِ دورۀ نامزدی و همین طور مراسم خواستگاری را به گونه ای سپری کنید که مملو از ابتکارات و خلاقیت های غافلگیرانه و خوشایند باشد، ابتکاراتی که اگر همراه با صرف وقت و اندیشه باشد اغلب خیلی کم خرج خواهند بود.

 

 

اصغر کیهان نیا - مشاور خانواده