درباره ما

 

بیوگرافی دکتر اصغر کیهان نیا :

متأهل دارای 3 فرزند پسر و اهل نطنز هستم. از دانشگاه شهد بهشتی لیسانس حقوق گرفتم و فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته مشاوره خانواده از آمریکا دریافت کردم. نویسنده 23 کتاب مختلف در زمینه مسائل خانواده هستم.

یک کتاب در رابطه با موفقیت در بازار کار نوشته ام که 23 مرتبه تجدید چاپ شده است، کتاب هنر بهتر زیستن نیز از جمله کتابهای مشهورم است. ناشر کتابهای خودم و مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه راه کمال، حقوقدان هم هستم که البته کار وکالت نمی کنم فقط مشاوره حقوقی می دهم.

فرزند اولم در ایران است و فوق لیسانس زبان آلمانی دارد، در موسسه گوته استاد تدریس زبان آلمانی و همسرش نیز در این موسسه همکارش است و کارمند سفارت آلمان هم هست. دو فرزند دیگرم در آمریکا هستند.

دومی در رشته مشاوره جوانان در زمینه اعتیاد کار می کند و سومی هم محصل است. هر دوی آنها در آمریکا هستند زیرا در همان کشور متولد شدند. من حدود 30 سالگی و پس از دریافت لیسانسم و تولد اولین فرزندم به آمریکا رفتم.

15 مشاور دارم که زیر نظر من به خانواده ها خودشناسی و خودیاری در دوره های هفتگی را آموزش می دهند، کارشناس رسمی رادیو و تلویزیون هم هستم. در فرهنگسراها، دانشگاهها، وزارتخانه ها و شهرستانها سمینار دارم.